Teknoloji

Önermek Gibi Olmasın: Bir Ayrılıktan Kısa Bir Süre Sonra Yeni Bir İlişkiye Başlamak Bilime Göre İyi Bir Şey Olabilir (İyi de Nasıl?)

Literatüre kazandırılmış olan “Too fast, too soon? An empirical investigation into rebound relationships” (Çok hızlı, çok erken mi? Biten bir ilişkiden iyileşmek için başkasıyla başlanan ilişkilere dair deneysel bir araştırma) isimli makale günümüz romantik ilişkilerine yönelik çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Araştırma, “rebound” ilişkiler olarak adlandırılan, bir romantik ilişkinin sona ermesinin hemen ardından başlatılan ilişkilerin sonuçlarını incelemeyi amaçlayarak bu tür ilişkilerin kişisel ve ilişkisel sağlık üzerindeki etkilerini tespit etmeye odaklanıyor.

Önce metodolojiye değinelim. Araştırma kapsamında iki ana çalışma yapılıyor.

Birinci çalışmanın amacı, bireylerin ilişki sonrasındaki duygusal ve psikolojik durumlarını önceden toplanan verilerle karşılaştırarak, rebound ilişkilerin (biten bir ilişkiden iyileşmek için başkasıyla başlanan ilişkilerin) etkilerini değerlendirmek olarak belirtiliyor.

Bu doğrultuda 60’ı kadın toplam 77 katılımcı bu araştırma kapsamında izlenerek ayrılık öncesi ve sonrası psikolojik durumları karşılaştırılarak rebound ilişkilerin etkileri tespit edilmeye çalışılıyor.

125’i kadın olan 236 kişi üzerine yapılan ikinci çalışmaysa birinci çalışmanın bulgularını daha geniş bir kapsamda doğrulamayı amaçlıyor.

Çalışmada, bireylerin ilişki durumu, ilişki süresi, psikolojik ayarlamalar (özsaygı, iyilik hali, güven düzeyi, ilişki memnuniyeti), duygusal bağlılık, görüşme ve iletişim gibi değişkenler ele alınıyor.

Peki bulgular neyi gösteriyor? Rebound ilişkiler sanılanın aksine kişi için olumlu sonuçlar doğurabilir!

Çalışma kapsamında, rebound ilişkilerin, bireylerin psikolojik iyilik halleri ve özsaygıları üzerinde olumlu etkiler yarattığı bulunuyor.

Başka bir deyişle, yeni bir ilişkiye hızlı başlamak, bireylerin romantik çekiciliklerine olan güvenlerini arttırdığı ve eski partnerlerine olan duygusal bağlılıklarını azalttığı görülüyor.

Özellikle, kısa süre içinde yeni bir ilişkiye giren bireylerin, bekar kalanlara kıyasla daha yüksek iyi oluş seviyelerine sahip oldukları gözleniyor.

Ek olarak, bu tür ilişkilerin, bireylerin eski partnerlerine olan duygusal bağlılıklarını hızla azaltmalarına yardımcı olduğu ve bu sebeple duygusal iyileşme sürecini hızlandırdığı belirtiliyor.

Ayrıca, rebound ilişkilerin bireylerin romantik güven ve bağlanma seviyelerini arttırdığı, yani bireylerin yeni ilişkilerinde daha az kaygı ve kaçınma yaşadıkları görülüyor.

Bazı durumlarda yeni ilişkiye hızlı başlayan bireylerin, eski partnerlerine karşı hala intikam ve öfke duyguları besledikleri de gözlemleniyor.

Araştırmacılar bu durumu, bireylerin bazen bu tür ilişkileri eski partnerden intikam almak amacıyla başlatılabileceği olarak yorumluyor.

Sonuç olarak, araştırmacılar, rebound ilişkilerin genel olarak olumlu psikolojik sonuçlar doğurduğunu, ancak bazı ilişkisel karmaşıklıklara da yol açabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılara göre, yeni bir ilişkiye hızlı başlamak hakkında, bu durumun bireylerin hem kısa hem de uzun vadede daha iyi işlev göstermelerine yardımcı olabileceği yorumu yapılıyor

Tabii her bilimsel araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları olabileceğini ve her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da kendi örneklemi kapsamında genelleştirilebileceğini hatırlatarak içeriğimizi noktalayalım.

Kaynak: Sage Journals

haber-altunhisar.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu